Нууцлалын бодлого

Энэхүү Нууцлалын бодлого нь Hippocards аппликейшнийг хэрэглэх, мэдээлэл авахтай холбогдон хувийн мэдээллийг хэрэглэгчээс авах болон ашиглахтай холбоотой мэдээлэл өгөх зорилготой юм.

1. Ерөнхий зүйл

1.1 “Hippocards” апп болон түүнд агуулагдаж байгаа бүх текст, фото, видео, дуу авианы контентуудыг бүхэлд нь “Hippocards” хариуцдаг болно. Хэрэглэгч нь энэхүү журамд нийцүүлэн уг апп-ыг хэрэглэх ёстой.

1.2 Хэрвээ дурдсан нөхцлүүдийг зөвшөөрөхгүй бол апп-д хандах болон хэрэглэхээс татгалзахыг зөвлөж байна. Мөн энэхүү нөхцөл нь “Hippocards” апп-тай холбоотой үүсэх харилцааг зохицуулахад орших бөгөөд хэрэглэгч бүртгүүлэхэд гар утсанд илгээгдсэн “баталгаажуулах код” -ыг баталгаажуулснаар үйлчилгээний нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрч байна гэж үзнэ.

1.3 “Hippocards” нь таны үүсгэсэн бүртгэлийн мэдээллийг энэхүү үйлчилгээний нөхцөлд зааснаас бусад зорилгоор ашиглах, бусдад задруулахгүй байх үүрэгтэй бөгөөд мэдээллийн нууцлалыг хамгаалах үүрэг хүлээнэ. Мөн та өөрөө мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс гуравдагч этгээдэд нэвтрэх нэр, нууц үгээ дамжуулахгүй байхыг анхаарна уу.

1.4 “Hippocards” бүртгүүлэх мэдээлэл: Та манай аппликейшны хэрэглэгч болсноор хувь хүн таны мэдээллийг бид бүртгэж авна. Хэрэглэгч өөрийн мэдээллийг үнэн зөв оруулах үүрэгтэй. Үүнд:

Заавал шаардлагатай

Нэмэлтээр

2. Оюуны өмчлөл

2.1 “Hippocards” -д нийтлэгдсэн текст, дуу авиа, график болон бусад контентуудын оюуны өмчлөл нь Монгол Улсын холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу баталгаажсан болно.

2.2 “Hippocards” -ийн контентыг зөвшөөрөлгүйгээр хувилж тараах, нийтлэх “Screenshot, Screen record” хийх болон арилжааны зорилгоор ашиглахыг хориглоно.

3. "Hippocards"-ын онцлог

3.1 Хүмүүсийн хэрэгцээнд зориулсан салбар салбарын шилэгдмэл үгийн сан бүхий багц.

3.2 Хэрэглэгч өөрт тохируулан түлхүүр үг, төсөөллийн зураг болон өгүүлбэрийг өөрчлөх боломжтой.

3.3 Хэрэглэгчийн санал хүсэлтийн дагуу сайжруулалтыг цаг тухайд нь шийдвэрлэнэ.

3.4 Дэлхийн хаанаас ч ашиглах боломжтой.

3.5 Багц болгон өөрийн гэсэн тодорхой хугацаатай.

4. Сурталчилгаа

4.1 “Hippocards” -д арилжааны зорилгоор сурталчилгаа байршуулах эрхгүй.

5. Барааны тэмдэгт

5.1 “Hippocards” -д нийтлэгдсэн “Hippocards” -нд харъяалагдах бүх үйлчилгээ, бүтээгдэхүүний барааны тэмдэгт нь тус компаний өмчид тооцогдоно.

6. Тэмцээн уралдаанд оролцох

6.1 Челлеженд оролцож байгаа оролцогч өөрийн мэдээллээ үнэн зөв оруулсан байх. Үүнд (нэр, зураг, имэйл хаяг, утасны дугаар)

6.2 Оролцогч тухайн зарлагдсан багцад өмнө нь байр эзлэж байсан бол хүчингүйд тооцно.

6.3 Оролцогч өөр challenge-д түрүүлж байсан бол 3 удаа дарааллаж оролцох боломжгүй байна.

6.4 Challenge нь оролцогчийн хурд, авхаалж самбаа, цээжилсэн үгээ шалгах уралдаант тэмцээний хэв шинжтэй байна.

6.5 Challenge д нэг бүртгэлтэй хаягаар нэг төхөөрөмжнөөс оролцох боломжтой ба хэрэв нэгээс олон бүртгэлтэй хаяг болон төхөөрөмжнөөс оролцсон тохиолдолд тэмцээнээс хасах хүртэл арга хэмжээ авна.

6.6 Challenge-н шагнал нь оролцсон хүний тоо, хугацаанаас үл хамааран тодорхой байна.

6.7 Challenge-н шагналыг өөрийн биеэр бичиг баримтын хамт ирж авна.

7. 7 хоног бүрийн оноот тэмцээний зарчим, дүрэм

7.1 Оролцогч тухайн зарлагдсан багцад өмнө нь байр эзлэж байсан бол хүчингүйд тооцно.

7.2 Тухайн багцын 1-р байр эзэлсэн хэрэглэгчид шагналын болзол хангах бөгөөд 2 сарын хугацаатай бүх багцыг үнэгүй цээжлэх боломжтой.

7.3 Тухайн 7 хоногт 1 хэрэглэгч 1 л багцын тэмцээнд тэргүүлэх буюу шагнал авах боломжтой.

7.4 Тухайн багцын эхний байрууд эзэлсэн хэрэглэгчдийн оноо хамгийн багадаа 12000 байна.

7.5 Хүүхдэд зориулсан багцууд болон цөөн үгсийн багц нь тэмцээнгүй байна.

8. Аюулгүй байдал

8.1 “Hippocards” нь таны хувийн мэдээллийн нууцлалыг хадгалахын тулд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авна. Гэвч цахим ертөнцөд хэрэглэгчийн хувийн аюулгүй байдлыг хангах хангалттай хяналт байхгүй учир хэрэглэгч өөрийн хувийн мэдээллийг бусдад дамжуулахгүй байх нь чухал. Хэрэглэгч өөрийн хувийн мэдээллийг хамгаалахын тулд нийтийн эсвэл бусдын компьютер, гар утас зэрэг төхөөрөмжид өөрийн нэр, нууц үгээр холбогдохгүй байх, нууц үгээ хэн нэгэнд хэлж өгөхгүй байх, нууц үгээ тогтмол өөрчилж байх зэргээр хамгаална.