Hippocards-ийн зүгээс танд хэл сурахад хамгийн хэрэгтэй гэсэн зөвөлгөө мэдээллүүдийг хүргэж байна.